Företaget bildades 2001 och hette då MedTec Nordic AB. Verksamheten bestod av konsultuppdrag inom framförallt medicinteknik. Bakgrunden till detta är Håkan Freijds långa historia inom just det området. Kunderna var företag, myndigheter och organisationer inom den nordiska hälso- och sjukvården. 

År 2005 var det dags att lägga till en stor verksamhetsgren i form av LifeStyle Assistans. Margareta Freijd-Merbom knöts till bolaget och har sedan dess varit verksamhetschef och utvecklat personlig assistans på ett personligt och tryggt sätt. Verksamheten i LifeStyle Assistans har upphört.

Senare startade Margareta också LifeStyle Hemservice med hushållsnära tjänster som verksamhetsområde.

Hösten 2017 ändrades bolagets namn, verksamhet och hemvist. Det nya namnet är LifeStyle Creative Business AB med hemvist i Växjö. Konsultverksamheten landade i ett eget bolag med namnet MTN Care AB.

Nu står LifeSTyle Creative Business inför flera spännande utvecklingsmöjligheter. En av dessa är GarageShopen med nätförsäljning och "garageförsäljning" av second hand.